regionale uitdagingen / landelijke oplossingen
leer en ervaar van vakgenoten
Inspiratie en netwerken

29 mei 2018 – regio Amsterdam – de Meervaart


Regiotour Amsterdam

Veerkrachtig oud worden in regio Amsterdam

Met de regiotour delen we kennis en praktijkvoorbeelden uit een specifieke regio met de rest van het land om zo ervaringen uit te wisselen.

Op 29 mei 2018 zetten we gezamenlijk stappen naar Veerkrachtig oud worden in regio Amsterdam. U maakt kennis met inspirerende en activerende praktijkverhalen waar het stimuleren en het verbeteren van kwaliteit van leven van ouderen centraal staan.

Meld u nu aan!

Regio Amsterdam laat zien dat de zorg voor ouderen nog beter kan, maar ook nog slimmer, eerlijker, mooier en handiger.

Deze regiotour is een vervolg op de landelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ welke jaarlijks in november gehouden wordt. Tijdens afgelopen editie mochten we maar liefst ruim 1000 bezoekers ontvangen.

Accreditatie voor het Kwaliteitsregister V&VN is aangevraagd.

Onderstaande partijen hebben het initiatief tot de regiotour Utrecht genomen:

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
ontmoet

de Sprekers

Ontmoet de sprekers van de regiotour Amsterdam op 29 mei 2018 in de Meervaart Amsterdam
https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Krijn-van-Beek.jpg

Krijn

van Beek

Bestuurslid en coordinator, Ben Sajet Centrum

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/04/Valerie-Bos-New-Square.jpg

Valerie

Bos

Voorzitter, Economic Development Board Almere


https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Bianca-Buurman.jpg

Bianca

Buurman

Hoogleraar Acute Ouderenzorg, AMC en Lector Transmurale Ouderenzorg, Hogeschool van Amsterdam

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Prof.dr_.-Rose-Marie-Dröes.jpg

Rose-Marie

Dröes

Hoogleraar Psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie, VUmc en bestuurslid Amsterdam Center on Aging (ACA)

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/04/LudoGlimmerveen.jpg

Ludo

Glimmerveen

Onderzoeker en universiteitsdocent, VU

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/02/Hein-van-Hout.jpg

Hein

van Hout

Amsterdam Public Health Research Institute (APH, AMC, VUmc, VU en UvA) en Amsterdam Center on Aging (ACA)


https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Martijn-Huisman-2.jpg

Martijn

Huisman

Hoogleraar Epidemiologie van de veroudering, VU en wetenschappelijk directeur, Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA, VUmc)

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/YvonneKerkhof.jpg

Yvonne

Kerkhof

Hoofddocent en onderzoeker bacheloropleiding verpleegkunde, Academie Gezondheidszorg, Saxion en promovenda, VUmc

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Wim-Klein-Nagelvoort.jpg

Wim

Klein Nagelvoort

Senior adviseur, Elaa (voormalig 1steLijn Amsterdam (ROS-netwerk), partner van BeterOud


https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Annelies-Krikke.jpg

Annelies

Krikke

Projectleider (val)preventie, GGD Amsterdam


https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Franka-Meiland.jpg

Franka

Meiland

Senior onderzoeker, VUmc en docent, Gerion

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Carel-Meskers.jpg

Carel

Meskers

Revalidatiearts en senior onderzoeker, VUmc

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Joeke-van-der-Molen.jpg

Joeke

van der Molen

Promovenda en onderzoeker Exergaming bij dementie, VUmc

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Henk-Nies.png

Henk

Nies

Bijzonder hoogleraar organisatie en beleid van zorg, Leerstoel Jo Visser fonds (voorheen Zonnehuis leerstoel), Vrije Universiteit en lid van de raad van bestuur van Vilans


https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/800x800-vlak.jpg

Johan

Osté

Senior beleidsadviseur volksgezondheid, GGD Amsterdam

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Annemieke-Raven.jpg

Annemieke

Raven

Muziektherapeute, Zorgspectrum het Zand

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/02/Franca-van-Rosmalen.jpg

FRANCA

van Rosmalen

Kennismanager, Robuust (ROS-Netwerk, partner van BeterOud)

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Nathalie-van-der-Velde.jpg

Nathalie

van der Velde

Internist-ouderengeneeskunde, AMC en programmaleider Aging & Later Life, Amsterdam Public Health en voorzitter Landelijk Netwerk Valpreventie


https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/04/Gonny-de-Vries.jpg

Gonny

de Vries

Lid van het Ouderenpanel Geriatrisch Netwerk West-Friesland (GNWF) en lid van themateam transmurale zorg, BeterOud

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/02/miranda-wesselink.jpg

MIRANDA

Wesselink

Beleidsadviseur, KBO PCOB


programma

Regiotour Amsterdam – 29 mei 2018 – de Meervaart


https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/Ontvangst-160x160.jpg

Ontvangst van de deelnemers

09:00

Opening door de dagvoorzitter

09:30

Regionale toekomstvisie

10:00
Wat doen de stad en regio aan veroudering en zorg?
– Amsterdam Age Friendly City
– BeterOud in Amsterdam
– Proeftuinen
– Welke problemen zijn er? Wat is de rol van de gemeente?

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Henk-Nies-160x160.png
Henk Nies, Bijzonder hoogleraar organisatie en beleid van zorg, Leerstoel Jo Visser fonds (voorheen Zonnehuis leerstoel), Vrije Universiteit en lid van de raad van bestuur van Vilans

De waarde(n) van waardigheid in de zorg

10:25
Een waardig en betekenisvol leven kunnen leiden is belangrijk voor ouderen. Waardigheid verliezen is daarom een belangrijk onderliggend argument in het debat over de kwaliteit van de ouderenzorg. Het afkalven en – erger nog – het ontregeld raken van je lichamelijke, verstandelijke en sociale functies is een angstbeeld van veel mensen voor de oude dag. Dat je niet meer kunt zijn wie je was of wilt zijn, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je naasten en je medeburgers is voor velen een schrikbeeld.
We doen als min of meer gezonde mensen ons best om dat beeld ver weg te houden, we maken er zelfs beleid voor. We nemen ons voor eenzaamheid te bestrijden, we maken kwaliteitskaders die zeggen dat we persoonsgericht gaan werken en we gaan voor levensgeluk. Maar dragen we daarmee bij aan een waardig leven van ouderen, een leven met betekenis en zingeving als vanzelfsprekendheden? Een verdieping van waarden en de waarde van waardigheid.

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/Coffee-cup-1-160x160.jpg

Koffie- en theepauze

10:50

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Jannie-Koning-160x160.jpg

BeterOud in regio Amsterdam

11:20
De impact van een ziekenhuisopname op het leven van een kwetsbare oudere.
Regiofilm BeterOud en Ben Sajet Centrum met Jannie Koning.
Gevolgd door ouderen aan het woord.

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/cordaan-copy-160x160.png

Domotica

11:45
De rol van domotica voor de zelfredzaamheid van ouderen, VerzorgingsThuis

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/quote-chalk-think-words-160x160.jpg

Innovatiecarrousel

12:10
Pitches van innovaties uit de regio
Ouderen, studenten en professionals pitchen hun sociale innovaties


https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/Lunch-160x160.jpg

Lunchpauze

12.30

Tijdens de lunch kunt u aanschuiven bij verdiepende lunchsessies.
13.00 – 13.50

Interactieve game: de weerbarstige praktijk van burgerparticipatie in de zorg
Burgerparticipatie staat vaak prominent op beleidsagenda’s in de zorg, maar wat betekent de betrokkenheid van burgers nu in de praktijk bij het organiseren van zorg? Kruip in de rol van één van de betrokkenen bij een initiatief om een verzorgingshuis samen met ‘het dorp’ open te houden. Welke gevolgen heeft het streven naar burgerparticipatie op het werk en het dagelijks leven van de verschillende betrokkenen? En wat zien we eigenlijk als een gepaste rol voor betrokken burgers?

Ludo Glimmerveen
Onderzoeker en universiteitsdocent, VU


https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/inspiratie-2-160x160.jpg
RONDE 1

Inspiratiesessies: kennis komt tot leven

14.00
Tijdens deze sessies verbinden we de wetenschap en praktijk

Ronde 1: 14.00 – 15.15 uur


https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Wim-Klein-Nagelvoort-160x160.jpg
Sessie 1:

Living Labs

De afgelopen jaren onderging de Nederlandse gezondheidszorg grote veranderingen. Zorg en welzijn staan onder druk en wereldwijd is men op zoek naar duurzame oplossingen. Hoe kun je via samenwerking in innovatieprojecten -onderwijs, bedrijfsleven, overheid en burger- een verbetering realiseren van de kwaliteit van leven van mensen, en zorg en welzijn betaalbaar houden? Een paar innovatieve voorbeelden uit de praktijk.

Sessievoorzitter: Wim Klein Nagelvoort, senior adviseur, Elaa (voormalig 1steLIjn Amsterdam (ROS-netwerk), partner van BeterOud

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Krijn-van-Beek-160x160.jpg
Sessie 2:

Samenwerken voor kwetsbare ouderen

Onze samenleving wordt de komende jaren in toenemende mate geconfronteerd met hoog kwetsbare ouderen die thuis wonen en verminderd zelfredzaam zijn. Om te voorkomen dat deze ouderen massaal op de eerste hulp en/of in een crisistoestand in het ziekenhuis belanden, is het zaak hen vroegtijdig te identificeren en de juiste zorgen begeleiding te bieden. Binnen deze proactieve integrale ouderenzorg in Amsterdam werkt de huisarts nauw samen met andere professionals uit de zorg en welzijnssector.

Sessievoorzitter: Krijn van Beek, bestuurslid en coordinator, Ben Sajet Centrum

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Martijn-Huisman-2-160x160.jpg
Sessie 3:

Oudere migranten

Sessievoorzitter: Martijn Huisman, hoogleraar Epidemiologie van de veroudering, VU en wetenschappelijk directeur, Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA, VUmc)

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Henk-Nies-160x160.png
Sessie 4:

Veerkracht en goede zorg

We vragen veel van professionals in de ouderenzorg. We verwachten dat ze meebewegen met de vaak complexe vragen van de ouderen en hun naasten, dat ze zichzelf organiseren, voldoen aan professionele en maatschappelijke eisen, kaders van hun organisatie, nieuwe en oude wetgeving, registraties, kwaliteitseisen, en ga maar door. Voor mantelzorgers is het evenmin gemakkelijk; ook van hen wordt vaak het uiterste gevraagd. Niettemin houden velen van hun vaak en vervullen ze hun taken met liefde en betrokkenheid. Wat is het geheim van goede zorg? Hoe komt het dat velen de veerkracht kunnen opbrengen die van hen wordt gevraagd en waarom is het soms gewoon op? In deze sessie verkennen we de veerkracht van goede zorg.

Sessievoorzitter: Henk Nies, bijzonder hoogleraar organisatie en beleid van zorg, Leerstoel Jo Visser fonds (voorheen Zonnehuis leerstoel), Vrije Universiteit en bestuurder, Vilans

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Nathalie-van-der-Velde-160x160.jpg
Sessie 5:

Valpreventie en bewegen

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen en >1% van de totale gezondheidszorgkosten wordt aan val-gerelateerd letsel gespendeerd. In deze sessie worden lopende initiatieven om vallen te verminderen en fysieke activiteit te bevorderen me u besproken en ook worden de belangrijkste bevindingen van de recente update van de landelijke richtlijn valpreventie toegelicht.
– Rol van verpleegkundige bij bevorderen van fysieke activiteit en preventie van vallen tijdens ziekenhuisopname
– ‘Laat je niet vallen’ de eerste Amsterdamse resultaten van een multidisciplinaire, regionale aanpak
– Update van de landelijke richtlijn valpreventie bij ouderen: kansen voor implementatie

Sessievoorzitter: Nathalie van der Velde, internist-ouderengeneeskunde, AMC en programmaleider Aging & Later Life, Amsterdam Public Health en voorzitter Landelijk Netwerk Valpreventie

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Bianca-Buurman-160x160.jpg
Sessie 6:

Integrale en transmurale zorg in regio Amsterdam

Om de toenemende groep ouderen met een (hoge) kwetsbaarheid zo lang mogelijk zelfredzaam te laten zijn, is een goede integrale ouderenzorg van groot belang. Hoe ziet deze integrale ouderenzorg eruit in regio Amsterdam?
En hoe zorg je voor een warme overdracht na acute ziekenhuisopname van een oudere, een zachte landing thuis en mede daardoor functieverlies (een achteruitgang in de activiteiten van het dagelijks leven verminderd wordt?

Sessievoorzitter: Bianca Buurman, hoogleraar Acute Ouderenzorg, AMC en Lector Transmurale Ouderenzorg, Hogeschool van Amsterdam

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/Coffee-cup-1-160x160.jpg

Koffie- en theepauze

15:15

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/inspiratie-2-160x160.jpg
RONDE 2

Inspiratiesessies: kennis komt tot leven

15:30
Tijdens deze sessies verbinden we de wetenschap en praktijk

Ronde 2: 15.30 – 16.45 uur


Sessie 8:

Waardige zorg met aandacht en gevoel voor de mens

In de visie van de overheid en zorgorganisaties staan cliënten en hun naasten weliswaar centraal (leefwereld), maar in de drukte van alledag overheerst de werkelijkheid van systemen, financiën en regelgeving (systeemwereld). Als de druk van de systeemwereld toeneemt, dan verdwijnt de leefwereld van cliënten meestal al snel naar de achtergrond.
Maar we weten dat goede zorg begint bij aandachtig kijken en luisteren naar de mens. Hoe kun je de leefwereld van de mens weer centraal stellen en daarmee de levenskwaliteit verbeteren?

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Prof.dr_.-Rose-Marie-Dröes-160x160.jpg
Sessie 9:

Dementie en technologie

Er zijn vele technologische hulpmiddelen op de markt. Maar welke zijn bruikbaar voor mensen voor mensen met dementie? En hoe vind je die? En helpen ze om de kwaliteit van leven te verbeteren? Kom naar deze sessie en laat u informeren over de nieuwste ontwikkelingen.
– Exergaming bij dementie: een veelbelovende en innovatieve manier van bewegen
– FindMyApps; ontwikkeling van een hulpmiddel voor het vinden van dementievriendelijke apps
– Ontwikkeling en evaluatie van de FIT keuzehulp, een tool om de juiste (technologische) producten te vinden bij dementie
– Het muziekkussen; een effectief middel tegen nachtelijke onrust

Sessievoorzitter: Rose-Marie Dröes , hoogleraar Psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie, VUmc en bestuurslid Amsterdam Center on Aging (ACA)

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/02/miranda-wesselink-160x160.jpg
Sessie 10:

BeterOud worden: Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, zorg en welzijn?

Wat zijn nou echt waardevolle verbeteringen? Er is niemand die deze vragen beter kan beantwoorden dan ouderen zelf. Daarom stelde het ouderenplatform van BeterOud aandachtspunten op en toetsten zij verbeterprojecten. Welke projecten zijn waardevol en verdienen navolging? De uitkomsten zijn vastgelegd in een toetsingskader: een waardevol hulpmiddel voor iedereen die wonen, welzijn en zorg voor ouderen wil verbeteren, gebaseerd op drie levensfasen:
– De fase waarin zij zich voorbereiden op de toekomst;
– De fase waarin zij zo zelfstandig mogelijk wonen;
– De fase waarin de zorg haar intrede doet, met opnames in het ziekenhuis

Sessievoorzitter: Miranda Wesselink, coördinator ouderenparticipatie, KBO-PCOB en een oudere

Sessie 11:

Age Friendly Cities

Amsterdam is lid van het wereldwijde netwerk van Age Friendly Cities van de World Health Organisation (WHO). Samen met ouderen kijkt Amsterdam hoe het ervoor staat in de stad als het om ouderen gaat. Hoe kan de stad leeftijdsvriendelijker gemaakt worden? Age Friendly City kijkt naar acht domeinen: buitenruimte en bebouwing, vervoer, huisvesting, sociale participatie, respect en sociale inclusie, maatschappelijke participatie en werk, communicatie en informatie en maatschappelijke ondersteuning en zorg.

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2018/03/Martijn-Huisman-2-160x160.jpg
Sessie 12:

Sociale veerkracht

Hoe kun je de veerkracht van mensen behouden en verbeteren zodat zij op oudere leeftijd minder beperkingen hebben, optimaal kunnen omgaan met mogelijke beperkingen en aan het maatschappelijke leven kunnen (blijven) deelnemen?

Sessievoorzitter: Martijn Huisman, hoogleraar Epidemiologie van de veroudering, VU en wetenschappelijk directeur, Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA, VUmc)

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/cheese-olives-160x160.jpg

Borrel

Einde conferentie en aanvang informele borrel

16:45


Deze conferentie is speciaal ontwikkeld voor:

Zorgaanbieders in de ouderenzorg: bestuur, management, beleidsadviseurs, hoofden en teamleiders, specialisten ouderengeneeskunde en ervaren zorgprofessionals

  • Aanbieders van wonen en welzijn: bestuur, management, beleidsadviseurs, hoofden en teamleiders
  • Zorgkantoren en zorgverzekeraars
  • Hoogleraren, lectoren, docenten en onderzoekers van universiteiten, hogescholen en ROC’s
  • Onderzoekers en adviseurs van kennisinstituten
  • Cliëntenorganisaties
  • Gemeenten: wethouders, projectleiders en beleidsmedewerkers sociaal domein
  • Adviseurs van zorgaanbieders en ICT-leveranciers
  • Ouderen, -delegaties en -netwerken
Kennis in de regio’s

Ervaren

Elke regio heeft specifieke uitdagingen en oplossingen die daaruit voorkomen. Ervaar dit zelf.
Werkvormen

Interactie

Kleine groepen en een hands-on benadering zorgen voor veel interactie.
Niche onderwerpen

Diepgang

Door de regionale benadering focust u zich echt op specifieke uitdagingen.
Kennis

Leer

Ga met concrete handvatten naar huis


Regiotour

Schrijf je vandaag nog in


Inschrijven

:hrs:min:sec

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle nieuwe informatie.

Welkom, fijn dat je ons volgt!