Plenair programma

22 november 2017


https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/Ontvangst-160x160.jpg

Ontvangst van de bezoekers

08:45

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Robbert-Huijsman-160x160.png
Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar management en organisatie ouderenzorg, instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG), Erasmus Universiteit

Opening conferentie – Woord van welkom door de dagvoorzitter

09:30

Spreker namens Programma Langdurige Zorg (ZonMw)

Samen werken aan verbeteringen voor zorg, welzijn, wonen, werk en leren

09:50
Welke verbeteringen vindt de cliënt belangrijk? En hoe kan en een goede samenwerking tot stand komen in domein en sector overstijgende samenwerkingsverbanden, waarbij cliënten, professionals, onderzoekers, opleiders en gemeenten worden ondersteund in hun vraagstukken en uitdagingen?

Leren door ervaringen

10:15

U hoort inspirerende pitches van innovatieve initiatieven.

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/Coffee-cup-1-160x160.jpg

Koffie- en theepauze

10:40
U heeft tijdens deze pauze de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de Concept Space. Ontdek en ervaar in de praktijk: (technologische) innovaties in de ouderenzorg

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Joris-Slaets-160x160.jpg
Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur, Leyden Academy on Vitality on Ageing

Leefplan voor de zorg; van protocol naar plezier

11:10
Wat gebeurt er met de kwaliteit van zorg als je daadwerkelijk de wensen en verlangens van individuele ouderen centraal stelt? En is het dan nog mogelijk om deze kwaliteit te verantwoorden? Deze vragen staan centraal in het pilot-project ‘Leefplezierplan voor de zorg’, dat in het voorjaar van 2017 van start is gegaan in opdracht van het ministerie van VWS en waarbij de komende twee jaar tien zorginstellingen worden betrokken. U hoort meer over de pilot en de eerste bevindingen.

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/quote-chalk-think-words-160x160.jpg

Innovatiecarrousel

11:35
7 pitches van 90 seconden over (sociale) innovaties waarbij de oudere centraal staat

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Henk-Nies-160x160.png
De award wordt uitgereikt door jurylid Henk Nies (Vilans)

Uitreiking award ‘Briljante Mislukkingen’, publieksprijs ouderenzorg

11:50

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/Lunch-160x160.jpg

Lunchpauze

12.15
U heeft tijdens de lunchpauze de mogelijkheid te netwerken, deel te nemen aan iTours (innovatietours) of rondetafelgesprekken, een bezoek te brengen aan de informatiemarkt of gewoon lekker te eten en te pauzeren.
• iTours ronde 1: 12.45 – 13.10 uur
• iTours ronde 2: 13.15 – 13.40 uur
• Rondetafelgesprekken ronde 1: 12.45 – 13.10 uur
• Rondetafelgesprekken ronde 2: 13.15 -13.40 uur
• Posterpresentaties van praktijkvoorbeelden wonen, zorg en welzijn

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/inspiratie-2-160x160.jpg
RONDE 1

Inspiratiesessies: kennis komt tot leven

13:45
U kiest deze ronde uit 8 verschillende inspiratiesessies (duur ca. 75 min)

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2017/07/Marieke-Yvonne-320x157.jpg
Sessie 1:

Generaties (net)werken samen

Overal in Nederland ontstaan initiatieven waarin jongeren en ouderen samen wonen, erop uitgaan, werken en elkaar op allerlei vlakken versterken. Generaties kunnen veel voor elkaar betekenen, maar waarin zit precies de toegevoegde waarde voor jong en oud? En aan welke voorwaarden moet het contact voldoen om duurzaam van waarde te zijn en de wederzijdse beeldvorming positief te beïnvloeden? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Leyden Academy on Vitality and Ageing en Vereniging het Zonnehuis brengen in het najaar van 2017 een gezamenlijke publicatie uit over dit onderwerp. Tijdens deze sessie vertellen enkele initiatiefnemers over hun intergenerationele project en gaan we in gesprek over de kansen en randvoorwaarden van contacten tussen jong en oud.

Voorzitters: Marieke van der Waal, directeur Leyden Academy en Yvonne Witter, adviseur Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Betty-Meyboom-160x160.jpg
Sessie 2:

Ouder worden, zoals je geleefd hebt

Ons hele leven zijn we bezig met ons voorbereiden op een volgende fase, waarbij we nadenken over wat we willen doen en leren en wat we belangrijk vinden. Opvallend genoeg is dit niet vanzelfsprekend voor onze laatste levensfase.
Betty Meiboom-de Jong vindt het belangrijk dat mensen nadenken over ‘hoe ze oud willen worden’. Wat voor hen maakt dat hun leven betekenis heeft en waardoor zij leefplezier ervaren. Dit is namelijk essentieel gebleken voor het welbevinden van ouderen. Vroegtijdig hier over nadenken en een plan maken helpt om zo lang mogelijk regie te houden, ook bij verlieservaringen van functies en van geliefden.
Tijdens deze sessie gaan we in gesprek over hoe we Nederlanders kunnen stimuleren en enthousiasmeren om vroegtijdig na te denken over hoe ze hun eigen unieke leven willen voortzetten als ze oud zijn.

Voorzitter: Betty Meyboom-de Jong, em. hoogleraar huisartsgeneeskunde, UMCG en voorzitter programmacommissie Nationaal Programma Ouderenzorg (nu BeterOud)

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Henk-Nies-160x160.png
Sessie 3:

Briljante Mislukkingen als bron van verbetering en kwaliteit

Een forse mislukking kan het begin zijn van een groot succes of een grote verbetering. Dat weten we uit het bedrijfsleven, uit de industrie en uit allerlei maatschappelijke sectoren. Maar je moet wel kunnen en willen leren van je mislukkingen. Dat betekent, dat je het erover moet hebben en erover mág hebben. En daar is weer moed voor nodig. Dat geldt zeker voor de zorg. Daar rust een taboe op mislukken.
De initiatiefnemers van deze sessie willen dat taboe doorbreken en het gesprek aangaan over forse mislukkingen, die niemand wilde, maar waar we wel van kunnen leren. We analyseren, kijken er goed naar en leren ervan om de zorg beter te krijgen. We maken er Briljante Mislukkingen! Een sessie om ook in eigen huis of organisatie te leren van de mislukkingen.

Voorzitter: Henk Nies, Raad van Bestuur, Vilans, bijzonder hoogleraar organisatie en beleid, Zonnehuisleerstoel, Vrije Universiteit van Amsterdam en lid Kwaliteitsraad, Zorginstituut Nederland

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/ReintJanRenes_web-160x160.jpg
Sessie 4:

Masterclass ‘Van beter weten naar beter doen’
De psychologie van gedragsverandering begrijpen en gebruiken.

Een open leercultuur. Samen gaan voor kwaliteit. Doen wat goed is. Het klinkt allemaal zo logisch. Toch blijkt steeds weer hoe lastig de praktijk is. Iedereen die weleens heeft geprobeerd een ander iets nieuws te laten doen – of nog lastiger, gewoontegedrag van anderen te veranderen – heeft gemerkt dat de werkelijkheid weerbarstig is. Dankzij de gedragswetenschappen krijgen we steeds meer inzicht in de factoren die van invloed zijn op (leer)gedrag van mensen: bewust en onbewust. Of het nu gaat om maatschappelijke vraagstukken (bijvoorbeeld het stimuleren van de gezonde keuze) of interne organisatievraagstukken (zoals de noodzaak tot interdisciplinaire samenwerking), een goed inzicht in menselijk gedrag is nodig om daadwerkelijk verandering te realiseren. In deze masterclass een levendige mix van concrete voorbeelden en nieuwste inzichten die alle fasen van een geslaagd veranderproces in kaart brengt.

Voorzitter: Reint-Jan Renes, lector gedragsverandering, lectoraat crossmediale communicatie in het publieke domein, Hogeschool Utrecht

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2017/07/ChristinaWoudhuizen-250px-160x160.jpg
Sessie 5:

Excellente Zorg

Voorzitter: Christina Woudhuizen, hoofd innovatie en lid van het MT, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/frans-van-zoest-160x160.jpg
Sessie 6:

Verbeter de zorg met ervaringsverhalen

Het nieuwe kwaliteitskader maakt duidelijk dat kwaliteit begint bij leren van wat goed en minder goed gaat. Daarvoor kunnen we ervaringsverhalen veel structureler delen èn benutten. In deze workshop gaan we aan de slag met ervaringsverhalen (indien mogelijk van de deelnemers) en geven voorbeelden hoe u daaruit inzichten kunt halen waarmee u de zorgpraktijk duurzaam kunt verbeteren. U leert over vertelpunten, verteltafels en andere manieren om in uw team, locatie en organisatie ervaringsverhalen te verzamelen en te gebruiken voor wat we allemaal willen: het geven van de best mogelijke zorg.

Voorzitter: Frans van Zoest, senior adviseur, Vilans

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Robbert-Huijsman-160x160.png
Sessie 7:

Wendbaar en succesvol door toekomstscenario’s

De zorg- en dienstverlening aan ouderen is dynamisch en in transitie, voortgestuwd door grote trends als o.a. individualisering, positieve gezondheid, e-Health en dementievriendelijk samenleving. De verbindingen tussen wonen, zorg, technologie en welzijn leiden tot nieuwe arrangementen voor nieuwe generaties ouderen. Toenemende dynamiek hoeft niet te leiden tot toenemende onzekerheid of er nog wel een markt is voor jouw aanbod. Scenario-planning is daarin erg behulpzaam. Daardoor weet je op welke trends je wel moet inspelen, hoe de behoeften in de markt zich ontwikkelen en wat er gaat spelen in die markt. Zo kom je tot een overzichtelijk aantal mogelijke toekomstscenario’s en word je wendbaar en toekomstbestendig als succesvolle speler in de ouderenmarkt.

iBMG ism U CREATE/Stichting Educatie Zorg & Welzijn
Voorzitter: Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar management en organisatie ouderenzorg, instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG), Erasmus Universiteit

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2017/07/Pharos_Chandra_Verstappen-def-160x160.jpg
Sessie 8:

Diversiteit, migranten ouderen, roze ouderen


Voorzitter: Chandra Verstappen, programmamanager participatie & eigen regie en gezondheid ouderen, Pharos

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/Coffee-cup-1-160x160.jpg

Koffie- en theepauze


15:00
U heeft tijdens deze pauze de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de Concept Space. Ontdek en ervaar in de praktijk: (technologische) innovaties in de ouderenzorg

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/inspiratie-2-160x160.jpg
RONDE 2

Inspiratiesessies: kennis komt tot leven

15:30
U kiest deze ronde uit 8 verschillende inspiratiesessies (duur ca. 75 min)

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Henk-Nies-160x160.png
Sessie A:

Van controleren naar leren; de nieuwe kwaliteitskaders

Het nieuwe kwaliteitskader voor verpleeghuizen legt de nadruk op leren en verbeteren, en niet op controleren en verantwoorden. Het kader voor de wijkverpleging lijkt ook die kant uit te gaan. Dat klinkt allemaal een stuk makkelijker dan we gewend waren. Maar is dat zo? Leren en verbeteren zijn niet vrijblijvend, en soms moet je dat ook controleren en verantwoorden.
Hoe gaan medewerkers, zorgorganisaties en beleidsinstanties om met de nieuwe kaders? Wordt het echt anders? En wordt de cliënt er uiteindelijk beter van? Een sessie over lerend en verbeterend met kwaliteit te werken.

Voorzitter: Henk Nies, Raad van Bestuur, Vilans, bijzonder hoogleraar organisatie en beleid, Zonnehuisleerstoel, Vrije Universiteit van Amsterdam en lid Kwaliteitsraad, Zorginstituut Nederland

Sessie B:

Programma Langdurige Zorg

Wat vinden mensen die afhankelijk zijn van langdurige zorg- en ondersteuning belangrijk? Waar hechten zij waarde aan? En hoe kan ZonMw dat vertalen naar een landelijk programma dat de ambitie heeft om samenwerkende partijen te steunen om samen te werken aan meer persoonsgerichte, integrale zorg en ondersteuning? Tijdens vijf dialoogsessies, interviews en werkbezoeken heeft het Programma Langdurige Zorg in oprichting een brede consultatie gedaan rondom deze vragen. Hiervandaan zijn ‘leidende principes’ en ‘succesfactoren voor samenwerking’ benoemd, die de basisvormen voor dit nieuwe programma. Laat u informeren over het programma, laat u inspireren door inzichten uit de dialoogsessies en praat mee vanuit uw eigen verlangens en mogelijkheden hieraan mee te werken.

Voorzitter: namens Programma Langdurige Zorg (ZonMw)

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Mirella-Minkman-160x160.png
Sessie C:

Integraliteit – een wereld te winnen!

Volgens Van Dale bestaat integraliteit niet. En toch is het de kunst om integraliteit echt te laten bestaan. De vraagstukken van mensen waar de ouderenzorg (maar ook breder) zicht op richt kan niet zonder. Integraliteit betekent anders denken vanuit een brede blik, anders handelen, organiseren en andere governance. Maar hoe en waarom? Samenwerkingsvraagstukken staan centraal die een nieuwe rol en aanpak van u vragen. In deze sessie nemen we u mee na een korte introductie naar twee voorbeelden waarin u inzicht krijgt in de wereld van netwerkzorg als richting voor de toekomst. We schakelen tussen wat landelijk gebeurt, wat dat betekent voor zorg in de regio en nemen u mee naar een persoonlijk verhaal. Er is nog een wereld te winnen!

Voorzitter: Mirella Minkman, bijzonder hoogleraar organisatie en bestuur van langdurende integrale zorg, Universiteit van Tilburg/TIAS en directeur innovatie & onderzoek Vilans

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Robbert-Huijsman-160x160.png
Sessie D:

Nederland zorgt voor elkaar

Het ritselt in Nederland van buurtinitiatieven van burgers. Samen pakken burgers een probleem in hun wijk of dorp aan, om de leefbaarheid en onderlinge hulp te verbeteren. Hoe ziet dat er uit in de ouderenzorg: zelforganisatie door en voor burgers, op basis van betrokkenheid en wederkerigheid. Dit soort burgerinitiatieven en buurtcoöperaties zijn inmiddels in bijna alle gemeenten actief. Wat zijn de manieren en geleerde lessen over deze zelforganisatie van burgers en hoe geven zij de samenwerking met andere stakeholders zoals aanbieders van zorg en welzijn vorm? Praktisch voorbeelden over deze nieuwe vormen van co-creatie worden verdiept met tips en handreikingen van o.a. Nederland Zorgt voor Elkaar, Vilans en Movisie.

Voorzitter: Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar management en organisatie ouderenzorg, instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG), Erasmus Universiteit

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Francisca_Hardeman-1-160x160.png
Sessie E:

Preventie

Er zijn volop aanwijzingen dat op gebied van preventie nog de nodige winst te boeken valt om functionele achteruitgang en daaruit voorvloeiende zorgbehoefte bij ouderen te voorkomen. Resultaten komen echter niet vanzelf en vergen investeringen op allerlei gebieden: kennis, beroepsontwikkeling, organisatie, regelgeving, financiering en, niet op de laatste plaats, werkelijke betrokkenheid van ouderen zelf.
Welke rol kunt u spelen in preventie bij ouderen?

Voorzitter: Francisca Hardeman, voorzitter, consortium BeterOud

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Joris-Slaets-160x160.jpg
Sessie F:

Leefplezierplan voor de zorg: lessen uit de praktijk

In het plenaire ochtendprogramma van de conferentie vertelt Joris Slaets over het pilot-project ‘Leefplezierplan voor de zorg’, waarin Leyden Academy on Vitality and Ageing samen met tien zorginstellingen verkent wat er gebeurt met de kwaliteit van zorg als je daadwerkelijk de wensen en verlangens van individuele ouderen centraal stelt. De betrokken teams leren samen op een andere manier vorm te geven aan het begrip kwaliteit, onder het motto ‘niet vinken, maar vonken’. In deze interactieve workshop worden de eerste ervaringen gedeeld vanuit de instellingen en teams die bij de pilot betrokken zijn, en is er alle gelegenheid voor vragen en discussie.

Voorzitter: Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur, Leyden Academy on Vitality on Ageing

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Gjilke-Keuning-160x160.jpg
https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Anne-Mieke-Eggenkamp-web-160x160.jpg
Sessie G:

FUTURE HEALTH DESIGN
Samen Leren innoveren, om de toekomst van gezond leven samen vorm te geven

Veel zorgorganisaties zijn op zoek naar vernieuwing, willen dingen ‘anders’ organiseren maar weten nog niet hoe. Er bestaat nooit één oplossing, hoe kom je dan tot duurzame keuzes? Steeds vaker wordt er gekeken naar methoden uit de creatieve industrie. Door professionals uit de zorg en creatieve industrie samen te brengen wordt er vanuit verschillende perspectieven gekeken naar de behoeftes, de knelpunten, de wensen en de toekomstbeelden van betrokken mensen en organisaties. In het ontwerpproces staat de eindgebruiker (burger, cliënt, zorgconsument, mantelzorger,) altijd centraal. Maak zelf kennis met co-design en design thinking technieken en leer ze toe te passen in de praktijk. Aan de hand van actuele vraagstukken gaan we in groepen werken naar mogelijke oplossingsrichtingen.

Gjilke Keuning, knowledge transfer, U CREATE Centre of Expertise Creative Industries
Voorzitter: Anne Mieke Eggenkamp, partner for creative intelligence, innovation & learning, Caracta

https://eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/wp-content/uploads/2016/07/cheese-olives-160x160.jpg

Borrel

Einde conferentie en aanvang informele borrel


16:45


Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle nieuwe informatie.

Welkom, fijn dat je ons volgt!